เว็บแทงหวย,บาคาร่ามาเก๊า

ผู้สูงอายุได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ แล้วจะได้กี่งวด งวดละกี่บาทมา มาเช็กกันเลย !

avatar writer
โดย : Ying
avatar writer20 ก.ค. 2565 avatar writer65
ผู้สูงอายุได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ แล้วจะได้กี่งวด งวดละกี่บาทมา มาเช็กกันเลย !

 

เงินช่วยเหลือพิเศษ

อันเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
🧓🏼 👴🏽 


 

เงินช่วยเหลือพิเศษ เริ่มจ่าย 19 ก.ค. 65  🤓 

 

ผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 60 -90 ปีขึ้นไปที่ตามปกติได้รับ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" อยู่แล้ว จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นการบรรเทาและลดผลกระทบอันเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะได้เพิ่มคนละ 100 -250 บาทต่อเดือน กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง การจ่ายก็จะจ่ายเป็นขั้นบันไดจำนวน 6 เดือนตั้งแต่เมษายน - กันยายน 65  มีตารางการจ่ายเงินโดยจะแบ่งเป็น 4 กลุ่มอายุ และแบ่งจ่าย 3 งวดดังต่อไปนี้ 

✔️  งวดแรกวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 (จ่ายย้อนหลัง 4 เดือนตั้งแต่เดือนเม.ย.- ก.ค. 65)

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 400 บาท
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 600 บาท
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินทั้งหมด 1000 บาท

 

✔️  ครั้งที่สองวันที่ 19 สิงหาคม 2565 

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 100 บาท
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 150 บาท
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 200 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินทั้งหมด 250 บาท

 

✔️ ครั้งที่สามวันที่  19 กันยายน 2565 

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 100 บาท
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 150 บาท
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 200 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินทั้งหมด 250 บาท

 

สำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ใดใด และต้องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี้ 

 

 

📌  ที่มา >>> 

😘  รูปจาก >>>  

 


เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้าแล้ว
อย่าลืมเช็กกันน๊า
😊

 • avatar writer
  โดย Ying
  ญ เอง
แสดงความคิดเห็น